NyFam AB byter namn till Grön&Blå Tech AB
Det är samma registrerings-nummer, verksamhet och personer, men namnbytet illustrerar samtidigt en breddning av verksamheten till fler produktområden inom vegetationsteknik. Vi lägger också i en högre växel med utökning på personalsidan för att kunna ge dig bättre sevice.
Vi bygger nytt
Vår hemsida är under uppbyggnad och kommer succesivt att kompletteras med:
  - produktinformationer
  - produktblad med teknisk data
  - projekteringshjälpmedel
  - AMA-texter
  - bilder
  - m.m.

Aktuellt
Mässdeltagande
Vi ställer ut på Infrastruktur & Kommunteknik 2014
12-13 mars i Malmömässan
(300 m från Hyllie station)
Oss hittar ni i Monter E 18.
>> kostnadsfria entrékort <<
Vi kommer bl.a. att presentera flera nya produkter... läs mer.

Aktuella byggen
MälarEnergi AB bygger bränsleberedningslager med ett av de största sedumtaken i Sverige på 10 000 m2. Bygget beräknas vara klart under våren 2014. Se bilder från bygget här.

Vi skapar den Gröna & Blå staden.

Grön&Blå Tech AB erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster för att kunna förverkliga visioner och mål med det gröna och blå stadsbyggandet. Det hållbara stadsbyggandet, där vegetationsteknik inom områdena gröna tak, gröna väggar, vattenvegetation för dagvattenrening, m.m. ingår som byggstenar, är vårt arbetsområde.

Grön&Blå Tech AB bildades redan 2003 (då med namnet NyFam AB) och har verkat framför allt inom området sedumtak. Grundarna av företaget har mer än 25 års erfarenhet i branschen av produktion och byggande med bla. sedumtak och vattenvegetation. I och med namnbytet utökas sortiment och personal, dvs vi lägger i en högre växel för att kunna tillfredsställa våra kunders behov och önskningar... läs mer om oss.